Je gebruikt een sterk verouderde browser. Upgrade je browser om je surf ervaringen te verbeteren.

Ontdek de mooiste wandelroutes in Limburg
Menu

Warmbeekvallei

6,0 km (8100 stappen)   1 u 29 min    oranje
Horeca Kinderwagens Parking

De Groote Heide: Warmbeek - instapplaats 't Mulke
De Groote Heide : Warmbeek - instapplaats Haarterheide

Downloaden voor GPS Printen


Ontdek op de oranje lus het planetenpad, ons zonnestelsel op schaal voorgesteld langs de route. Onderweg passeer je langs relicten uit het verleden: prehistorische grafheuvels en 'De Waag'.

Kenmerken

Regio: De Groote Heide
Kleur: oranje
Afstand: 6,0 km
Duur wandeling: 1 u 29 min
Moeilijkheidsgraad: Beginner
Landschap: Bos, Akkers / weilanden
Andere: Grotendeels onverhard


Praktische info

  • De route is goed toegankelijk, enkel stuk ten oosten van 't Mulke kan er soms erg modderig bijliggen.
  • De route is toegankelijk voor avontuurlijke wandelwagens
  • Graag honden aan de leiband
  • Er is picknickgelegenheid bij de startplaatsen en bij De Waag
  • Er is beperkte horecagelegenheid bij startplaats 't Mulke (hoeveijs)

Wandelkaart

Je kan de wandelkaart niet verkrijgen via onze webshop. Je kan de kaart bestellen via de website van VVV Hamont-Achel

Uitgebreide beschrijving

Je kan deze wandeling starten vanaf de startplaats bij 't Mulke of vanaf startplaats Haarterheide. Je passeert 'de Waag', een historische site waar de molenrechten van de omgeving opgevolgd werden. Hier is ook de geologische tuin, een verzameling, vooral Belgische gesteenten, die langs een cirkelvormig pad liggen. De schaal van deze cirkel stelt de tijdschaal van de gesteenten voor. Verder op de route passeer je nog een prehistorische grafheuvelsite uit de bronstijd en vervolg je de wandeling door de hoger gelegen dennenbossen.

Algemeen: DE VALLEI VAN DE WARMBEEK 

De Warmbeek ontspringt twintig kilometer verder zuidwaarts in de gemeente Peer.Ter hoogte van Sint-Huibrechts-Lille stroomt zij onder het kanaal Bocholt-Herentals door. De Warmbeek stroomt iets meer dan 8 km op het grondgebied van Hamont -Achel en heeft hier een verval van 9 meter.

Bij het passeren van de Nederlandse grens verandert haar naam naar Tongelreep om tenslotte bij de Genneper Parken in Eindhoven uit te monden in de Dommel.
In het verleden werden de meanders van de Warmbeek ter hoogte van de Achelse kluis rechtgetrokken, ingedijkt en opgestuwd. Het water werd sneller afgevoerd naar het noorden.
Dankzij de hermeandering zal dit gebied opnieuw functioneren als waterbuffer. De rivier mag hier tijdens hoge waterstanden overstromen.

Tussen de Tomp en het Mulke werd de bedding van de rivier in het verleden ook verlegd voor de aanleg van een molenvijver van ongeveer 7 ha groot. Deze molenvijver garandeerde de werking van de watermolen in droge periodes.

In 2015 zijn er in de Warmbeek ter hoogte van de vroegere watermolen het Mulke, vistrappen gebouwd. Die moeten ervoor zorgen dat vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen en zo hun paaiplaatsen kunnen bereiken.
Stroomopwaarts van de vistrap werd ook een ‘paairiffle’ aangelegd. Een ideale paaiplaats voor zeldzame beekvissen zoals de kopvoorn en de serpeling.Foto's / video's