Ontdek de mooiste wandelroutes in Limburg
Menu
Satelliet
Kaartlagen
Kaartlagen

Stramprooierbroek

10,4 km (14000 stappen)   2 u 35 min    oranje
Horeca Parking Bezoekersonthaal

Startplaats: Grootbroekstraat 4, Molenbeersel (Kinrooi) Kempen~Broek: Stramprooierbroek - instapplaats Grootbroekstraat 46 ( Woutershof), Kinrooi

Downloaden voor GPS Printen


Het wandelgebied Stramprooierbroek leidt je doorheen het hart van het Kempen~Broek. Je komt er langs natte moerassen met elzen en wilgenstruweel, eikenbossen, weilanden met houkanten en poelen, statige eikendreven en zeker ook de Abeek en Lossing.

Kenmerken

Regio: Kempen~Broek
Kleur: oranje
Afstand: 10,4 km
Duur wandeling: 2 u 35 min
Moeilijkheidsgraad: Beginner
Landschap: Bos, Akkers / weilanden
Andere: Grotendeels onverhard


Praktische info

  • Trek zeker stevige schoenen of laarzen aan
  • Gebruik insectenwerend middel in de zomer
  • Pas op voor teken en processierupsen
  • De routes met alle informatie vind je terug op wandelkaart 'GrensPark Kempen~Broek Stramprooierbroek'

www.kempenbroek.eu

Natuur op je weg

De organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer in het gebied:

Limburgs Landschap vzw - www.limburgs-landschap.be

 Limburgs Landschap koopt, beheert en richt natuurlandschappen in. Daarnaast laat de vereniging iedereen kennismaken met haar natuur door de beherende gebieden zoveel mogelijk open te stellen.

Agentschap voor Natuur en Bos - www.natuurenbos.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de aankoop en beheer van natuurreservaten, bossen,parken,en viswaters in vlaanderen.Ze zijn verantwoordelijk voor wildbeheer , vogelbescherming en geven openbare besturen en particuliere eigenaars ondersteuning of advies bij het beheer van hun bossen of parken.

Uitgebreide beschrijving

De oranje wandeling brengt je naar het Stramprooierbroek. Hier zie je de ruigere natuur van wilgenstruwelen en elzenbroekbossen. Hier grijpt men ook niet in. Het peil van het grondwater wordt verhoogd zodat het moeras zich optimaal kan ontwikkelen. Dit ‘broek’ was eeuwenlang een ontoegankelijke plek. Er liepen wel verschillende smokkelroutes en het broek en de bossen waren een schuilplek voor gevluchte krijgsgevangenen tijdens Wereldoorlog II. Nu is het de ideale plek om te genieten van de stilste plek van Belgisch Limburg. De route loopt verder naar het Grootbroek, een bosreservaat van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het wandelgebied Stramprooierbroek leidt je doorheen het hart van het Kempen~Broek. Natte moerassen met elzen en wilgenstruweel, eikenbossen, weilanden met houtkanten en poelen, statige eikendreven, Abeek en Lossing begeleiden je doorheen de geschiedenis van dit gebied.

De natste delen bleven gespaard van ontginning zodat je nu kan genieten van de rust en de ruimte in één van de stilste plekjes van Limburg. De overvloedige aanwezigheid van water maakt het Stramprooierbroek en de aanliggende natuurgebieden tot het rijkste libellengebied van de Benelux. Maar ook voor vele planten, vlinders zoals de grote weerschijnvlinder en andere dieren is het Stramprooierbroek een hemel op aarde. Redenen genoeg dus om je laarzen aan te trekken en de schatten van dit gebied te ontdekken.Foto's / video's