Ontdek de mooiste wandelroutes in Limburg
Menu
Satelliet
Kaartlagen
Kaartlagen

Herkenrode

6,7 km (9100 stappen)   1 u 40 min    rood
Horeca Kinderwagens Parking

Startplaats: Herkenrodeabdij 4, Hasselt Herkenrode Abdijsite

Downloaden voor GPS Printen


Ontdek de serene sfeer en de natuurlijke omgeving van de abdijsite Herkenrode. Laat je tevens verleiden voor de rust aan het Albertkanaal en geniet van de mooie landschappen van De Wijers.

Kenmerken

Regio: De Wijers
Kleur: rood
Afstand: 6,7 km
Duur wandeling: 1 u 40 min
Moeilijkheidsgraad: Beginner
Landschap: Akkers / weilanden, Boomgaarden, Waterplas / vijver, Grasland, Park
Andere: Openbaar vervoer, Grotendeels onverhard


Praktische info

  • Openbaar vervoer: Lijn 51 Heusden (halte Zolderse Kiezel)
  • Honden steeds aan de leiband, een hondenlosloopzone is voorzien naast parking 1

Natuur op je weg

Terreinbeheerders in dit gebied:

Agentschap Natuur en Bos - www.natuurenbos.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de aankoop en beheer van natuurreservaten, bossen,parken,en viswaters in Vlaanderen.Ze zijn verantwoordelijk voor wildbeheer, vogelbescherming en geven openbare besturen en particuliere eigenaars ondersteuning of advies bij het beheer van hun bossen of parken.

Uitgebreide beschrijving

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft heel wat inspanningen geleverd om het landschap te herstellen. Het lijkt wel alsof je in de 17de eeuw rondloopt, de bloeitijd van de abdij. In de verschillende hoogstamboomgaarden krijgen tientallen oude appel- en peer variëteiten opnieuw een plek. Van de appels wordt appelsap geperst. Schapen en runderen helpen een tandje om de vochtige graslanden te beheren. de nieuwe vijvers zijn voor de roerdomp een broedplaats. Soorten zoals graspieper, veldleeuwerik en roodborsttapuit voelen zich thuis op Herkenrode!

De molen van Tuilt werd reeds in 1083 als banmolen vernoemd. Ban betekent dwang of plicht. Inwoners van Tuilt waren namelijk verplicht hun graan te laten malen in deze molen. Een vroege vorm van belasting! Om de molen aan te drijven werd een molenstuw aangelegd die het waternieveau regelde. Hierdoor konden veel vissen niet naar andere gebieden zwemmen om voedsel te zoeken of zich voort te planten. De gracht rondom de molen werd daarom als omleidingskanaal ingericht. Foto's / video's